اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیونی به شرکت های فناوری اطلاعات

اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیونی به شرکت های فناوری اطلاعات