وام ۶ میلیون تومانی برای دانش آموزان مبتلا به کرونا

وام ۶ میلیون تومانی برای دانش آموزان مبتلا به کرونا