چه کسانی وام بلاعوض ۱۳۵ میلیونی می‌گیرند؟

چه کسانی وام بلاعوض ۱۳۵ میلیونی می‌گیرند؟