پرداخت وام تا سقف 100 میلیون

پرداخت وام تا سقف 100 میلیون در قم