پرداخت وام 50 میلیونی

پرداخت وام 50 میلیونی در كرج